1. Informatie over de organisatie

Denk aan:

 • Naam instelling
 • Postadres/Postcode/Plaats
 • Contactpersoon (Naam/functie/telefoon/mail)
 • Projectleider (Naam/functies/telefoon/mail)
 • Leden projectteam (Naam/functies/telefoon/mail)

2. Activiteitenplan

 • Overzicht van de projectactiviteiten
 • Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten
 • Beschrijving van de met de activiteiten na te streven doelstellingen, resultaten of producten

3. Begroting

 • Per activiteit een overzicht van de geraamde kosten (en opbrengsten), voor zover deze betrekking hebben op de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • Toelichting per begrotingspost

Welke elementen zijn raadzaam te betrekken in je activiteitenplan? Hierbij is rekening gehouden met de basisbeginselen van het schrijven van een projectplan.

4. Basisvereisten projectplan

 • Korte beschrijving huidige situatie en behoeften van doelgroep van verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en/of begeleiders. Dit is in principe het startpunt voor het projectvoorstel. Met andere woorden: wat is er nodig?
 • Doel en resultaat van het projectvoorstel. Wat wordt er concreet opgeleverd in de projectperiode?
 • Stappenplan (incl. tijdspad) waarmee naar de gewenste situatie wordt toegewerkt
 • Toelichting aanpak stappenplan
 • Beschrijving op welke wijze het beoogde resultaat wordt geborgd na afloop van het project