Vanuit Actieplan Zeggenschap organiseren wij online bijeenkomsten. Goed voorbereiden op een subsidievoorstel? Meld je aan! 

Jouw deelname draagt bij aan:

  • Een ‘alles óver ons, dóór ons’-aanpak: zorgprofessionals zijn zélf in the lead.
  • Ideeën opdoen over hoe jij aan de slag kan met het versterken van zeggenschap en veerkracht in je organisatie.
  • Invloed uitoefenen op welke thema’s aandacht en prioriteit krijgen in het landelijke actieplan.
  • Leren van en met elkaar. Daarmee zetten we duurzame en meerjarige verandering in gang.

Webinar ‘Zeggenschap: een sterke professionele identiteit als basis’

In dit webinar delen we verdiepende kennis over de fundamenten van zeggenschap. Met als uitgangspunt: een sterke professionele identiteit is de basis van goed vakmanschap. Het webinar gaat ook over het beginnen van de dialoog in je organisatie, als sleutel voor een duurzaam verandertraject om zeggenschap en veerkracht te versterken.

Terugkijken:

Webinar: 'Baas over eigen werk'

Tijdens dit webinar besteden we aandacht aan wat  leiderschap betekent voor verschillende niveaus van de organisaties en meer bewustzijn creëren over leiderschap op individueel niveau. 

Waarom is het belangrijk leiderschap te tonen in je eigen beroepspraktijk en wat is de relatie met zeggenschap en veerkracht? Eline de Kok (onderzoeker ‘Rebels verpleegkundig leiderschap’) en Marieke van Wieringen (onderzoeker, bekend van het rapport ‘Verzorgenden IG in Beeld’) geven voorbeelden uit de praktijk. ZuidOostZorg vertelt meer over de wijze waarop zij werken aan het versterken van zeggenschap, o.a. door leiderschapstrajecten voor verzorgenden te organiseren.

Toekomstige webinars:

  • Woensdag 23 november, 19.00-20.30u
    Aanmelden