Wij organiseren verschillende online bijeenkomsten, om te inspireren en om jou verder te helpen met zeggenschap in je organisatie.

Jouw deelname draagt bij aan:

  • Een ‘alles óver ons, dóór ons’-aanpak: zorgprofessionals zijn zélf in the lead.
  • Ideeën opdoen over hoe jij aan de slag kan met het versterken van zeggenschap en veerkracht in je organisatie.
  • Invloed uitoefenen op welke thema’s aandacht en prioriteit krijgen in het landelijke actieplan.
  • Leren van en met elkaar. Daarmee zetten we duurzame en meerjarige verandering in gang.

Deelnemen aan de volgende webinar?

Woensdag 25 januari 2023, 19.00-20.30 uur
Meld je hieronder aan als je wilt deelnemen aan de vierde webinar van het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht!

Aanmelden

Webinar ‘Zeggenschap: een sterke professionele identiteit als basis’

In dit webinar delen we verdiepende kennis over de fundamenten van zeggenschap. Met als uitgangspunt: een sterke professionele identiteit is de basis van goed vakmanschap. Het webinar gaat ook over het beginnen van de dialoog in je organisatie, als sleutel voor een duurzaam verandertraject om zeggenschap en veerkracht te versterken.

Terugkijken:

Webinar: 'Baas over eigen werk'

Tijdens dit webinar besteden we aandacht aan wat leiderschap betekent voor verschillende niveaus van de organisatie en gaan we dieper in op leiderschap op individueel niveau. Waarom is het belangrijk leiderschap te tonen in je eigen beroepspraktijk en wat is de relatie met zeggenschap en veerkracht? 

Terugkijken:

Webinar: 'De veerkrachtige (zorg)professional'

Wat is het belang van voldoende veerkracht van zorgprofessionals? Hoe krijg jij meer zeggenschap over je eigen veerkracht? En welke initiatieven bestaan er al? Tijdens dit webinar van het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht, delen verschillende sprekers hun ervaring en expertise over veerkracht en bespreken ze praktische interventies die je makkelijk kunt inzetten in de praktijk.

Terugkijken: