Evelyn Finnema, CNO van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport illustreert met deze animatie waarom een cultuur nog is om zeggenschap in de zorg te ondersteunen.