Landelijk Actieplan Zeggenschap

Spreek je uit als het gaat om jouw vak, op welk niveau dan ook

Als verzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of begeleider zelf beslissen als het over jouw vak gaat. Meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen. Het maakt de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk beter. Daarom hebben twee beroepsverenigingen en vijf werkgeversorganisaties een Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht opgesteld. Een gezamenlijk plan om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren en de veerkracht te versterken. Doe ook mee!

Lees meer

Peiling: wat is nodig om professionele zeggenschap te versterken?

Wat is volgens jou nodig om de professionele zeggenschap te versterken? Dat gaan we in kaart brengen met een peiling. Met het invullen van de peiling draag je bij aan het verzamelen van informatie over hoe zeggenschap door zorgprofessionals wordt ervaren, op welke onderwerpen behoefte is aan meer zeggenschap, maar ook wat nodig is om deze gewenste zeggenschap te bereiken.

Meer informatie

Update: subsidieportaal gesloten

Zorgorganisaties in heel Nederland konden van 9 t/m 23 september samen met verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of begeleiders een subsidie van 50.000 euro aanvragen. Een subsidieregeling om de zeggenschap of veerkracht in hun organisatie een flinke boost te geven. Om écht te zorgen voor meer zeggenschap in je eigen werk, op je afdeling of in de organisatie. Het subsidieportaal van VWS is inmiddels gesloten. Zorgorganisaties die een aanvraag hebben ingediend, krijgen in december van VWS te horen of de subsidie wordt toegekend. Daarna krijgen zij een jaar de tijd om het ingediende actieplan uit te voeren.

Video's

  • GGZ Delfland

  • De Wever

  • De Eekelhof

Vraag en antwoord

Heb je een vraag over het Landelijk Actieplan Zeggenschap? Bekijk hier of jouw vraag ertussen staat. Zo niet, neem contact op via info@actieplanzeggenschap.nl