Landelijk Actieplan Zeggenschap

Spreek je uit als het gaat om jouw vak, op welk niveau dan ook

Als verzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of begeleider je stem laten horen. Zelf beslissen als het over jouw vak gaat. Meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen. Het maakt de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk beter. Daarom hebben twee beroepsverenigingen en vijf werkgeversorganisaties een Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht opgesteld. Een gezamenlijk plan om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren en de veerkracht te versterken. Het ministerie van VWS stelt financiering beschikbaar voor zorgorganisaties. Doe ook mee!

Lees meer

Voorbereiden subsidieaanvraag

Met het actieplan willen we niet alleen praten over zeggenschap, maar het vooral doen! Zorgorganisaties kunnen dit jaar nog financiering krijgen om samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders hun zeggenschap en veerkracht een flinke impuls te geven. Er is dit jaar budget voor ongeveer 255 zorgorganisaties.

Wil jij je voorbereiden op het indienen van een subsidievoorstel? Kom naar de bijeenkomsten en bekijk het stappenplan.

Naar het stappenplan Direct naar concept-projectplan

 

Welke onderwerpen vallen onder het bereik van het Actieplan?

Vanuit het landelijk actieplan is een inhoudelijk kader opgesteld. Dit inhoudelijke kader bevat een stip op de horizon; het beschrijft het gewenste langetermijnresultaat op individueel, team en organisatieniveau.

Inhoudelijke kader

Kom naar de bijeenkomsten!

Gedurende het hele jaar organiseren we nieuwe informatiebijeenkomsten, webinars, schrijfsessies en dialoog- en klankbordbijeenkomsten per werkveld: ziekenhuis, VVT, GGZ en gehandicaptenzorg. Goed voorbereiden op een subsidieaanvraag? Meld je aan voor de bijeenkomsten.

Video's

  • De Wever

  • De Eekelhof

  • Tergooi

Vraag en antwoord

Heb je een vraag over het Landelijk Actieplan Zeggenschap? Bekijk hier of jouw vraag ertussen staat. Zo niet, neem contact op via info@actieplanzeggenschap.nl